Podążamy za dziecięcą ciekawością

Fundacja Uniwersytet Dzieci rozwija potencjał twórczy i intelektualny dzieci, by korzystając w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości, rozumiały świat, w którym żyją, i potrafiły w nim działać. Fundacja prowadzi dwa projekty edukacyjne dla dzieci w wieku od sześciu do14 lat.

Uniwersytet Dzieci jest pozaszkolnym programem złożonym z wykładów i interaktywnych warsztatów dla dzieci ze szkół podstawowych, prowadzonych przez naukowców, wynalazców, przedsiębiorców i artystów. W studiach na Uniwersytecie Dzieci wzięło już udział ponad 30 000 uczniów. Każdego roku Fundacja współpracuje z ponad 500 naukowcami i specjalistami.

Scenariusze Lekcji to platforma gotowych materiałów dla nauczycieli przygotowanych na postawie warsztatów prowadzonych na Uniwersytecie Dzieci, którezawierają szczegółowe instrukcje, filmy z udziałem naukowców i ekspertów, karty pracy oraz specjalistyczną wiedzę, którą można wykorzystać podczas prowadzenia lekcji. Fundacja dzieli się swoim know-how z nauczycielami, którzy mogą prowadzić ciekawe, interaktywne zajęcia z pośrednim udziałem naukowców. Do czerwca 2015 roku na podstawie materiałów zawartych w Scenariuszach Lekcji przeprowadzono już 10 000 lekcji w szkołach podstawowych na terenie całej Polski.

W 2014 roku Fundacja Uniwersytet Dzieci została laureatem nagrody Google RISE, która pomogła jej przygotować dla obu swoich projektów materiały z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Anna Grąbczewska, prezes Fundacji Uniwersystet Dzieci, przyznaje: „Dzięki finansowaniu z Google RISE udało nam się rozwinąć projekt Scenariusze Lekcji, w którym dzielimy się warsztatami wypracowanymi na Uniwersytecie Dzieci” i dodaje: „Każdy nauczyciel w Polsce może prowadzić zajęcia przygotowane wspólnie ze wspaniałymi naukowcami i specjalistami”.

Dzięki finansowaniu z Google RISE udało nam się rozwinąć projekt Scenariusze Lekcji, w którym dzielimy się warsztatami wyprawcowanymi na Uniwersytecie Dzieci. Bardzo się cieszę, że każdy nauczyciel w Polsce może prowadzić zajęcia przygotowane wspólnie ze wspaniałymi naukowcami i specjalistami.

Anna Grąbczewska, Prezes, Children University Foundation