Napędzamy polskie
Umiejętności internetowe

Boosting people's digital potential

Nasze programy z cyklu Growth Engine (w Polsce – „Napędzamy polskie sukcesy”) pomogą dwóm milionom Europejczyków zdobyć umiejętności cyfrowe, których potrzebują, by odnosić sukcesy w internecie.

Internetowe Rewolucje

W ramach programu Internetowe Rewolucje w Polsce pomagamy małym i średnim polskim firmom rozwijać działalność w internecie, zapewniając edukację w zakresie umiejętności internetowych i tworząc ekosystem ekspertów internetowych.

Więcej informacji

42 mln euro w 2016 r.

W 2016 r. zainwestujemy 42 mln euro w budowę nowej platformy umiejętności internetowych, która do końca 2016 r. zapewni szkolenia dla ponad dwóch milionów mieszkańców Europy.

Poznaj nasze inne inicjatywy

Napędzamy
instytucje kultury

Oferujemy muzeom, archiwom i fundacjom darmowe narzędzia i technologie, by mogły angażować i inspirować odbiorców na całym świecie, zapewniając im atrakcyjny kontakt z kulturą.

Więcej informacji